ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


1. parts4laptops.eu предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

• Информация за продуктите в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.

• Продажба и доставка на оферираните продукти с условия по избор на клиента.

• Технически консултации по телефон, в рамките на работното време:
от 9:00 до 18:30 часа, от понеделник до петък.

 

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


2. Продуктите са нови в оригинални опаковки. Указаната цена е за 1 брой с включен ДДС (с изключение на продуктите втора употреба).

3. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта и са личен избор на потребителя.

4. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "купи" след избор на избраното количeство. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и parts4laptops.eu.

5. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.

6. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва parts4laptops.eu  с изпълнение.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА


7. Възможностите за плащане и доставка са: с наложен платеж по куриер; с платежно нареждане (с банков превод); на лизинг. Поръчания продукт се доставя на посочения от клиента, конкретно за поръчката, адрес за доставка.

8. При избор на “доставка с наложен платеж”, клиента е длъжен да заплати продукта при получаването и на приносителя.

9. При избор на лизинг от “JetCredit” клиентът трябва да има адрес за доставка в гр. Пловдив или да подпише документите за лизинг на място в нашия офис.

10. Поръчаният продукт се доставя подходящо опакован съгласно вида му, и ползвания транспорт за доставка.

11. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на продукта на посочения адрес parts4laptops.eu се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

12. Разходите по доставката на продуктите се изчислява от системата. Доставката на продукти на стойност над 1000 лв. e безплатна за цялата страна.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАН И ДОСТАВЕН ПРОДУКТ


13. Клиент, поръчал продукт чрез електронния магазин  parts4laptops.eu и получил същия по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

 

  • при транспортирането продукта или неговата опаковка са повредени;
  • продуктът явно не съответства на поръчаната от клиента;
  • цената не съответства на първоначално оферираната;
  • в случаите, предвидени от ЗЗППТ

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на продукта. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

14. След получаване и заплащане на продукта, клиентът може да го рекламира, или да иска връщането му, и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:

14.1 Ако по време на неговата експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;

14.2 В случаите, предвидени от ЗЗППТ.

15. Рекламации се приемат, както следва:

По т.14.1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.

По т.14.2 - в 7-дневен срок от получаването при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че продукта се намира във вида, в който е получен, без да е бил ползван и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т.15 са за сметка на клиента.

16. Когато доставената стока е с гаранция от производителя/вносителя и, и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

 

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Политиката на конфиденциалност засяга начина, по който parts4laptops.eu третира личната идентификационна информация, която сайтът автоматично събира. parts4laptops.eu се отнася изключително сериозно към неприкосновеността на вашите лични данни.

Екипът на parts4laptops.eu третира вашите данни като строго конфиденициална информация. parts4laptops.eu НЯМА да продава или дава под наем личната ви идентификационна информация на никого при никакви обстоятелства и на никаква цена.

Защита
Интернет е глобална среда и поради това използването на Интернет за събиране и обработване на лични данни задължително включва предаването на данни по международни пътища. Затова, когато посещавате parts4laptops.eu и общувате с нас по електронен път, вие признавате и заявявате съгласието си с обработването на личните ви данни по този начин.

Ако имате въпроси или предложения относно вашата лична информация или гореспоменатите практики, моля, свържете се с нас на office@bulcomp-eng.com

Ограничение на отговорността
Екипът на Bulcomp-eng.com полага всички възможни усилия да осигури максимално актуална информация. parts4laptops.eu не носи отговорност за вреди, получени следствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта материали.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ


17. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

18. parts4laptops.eu  не носи отговорност спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока, или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения с доставчика срок.

19. parts4laptops.eu  не носи отговорност спрямо потребителите на сайта, както и по отношение на трети лица, в случаи на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др.п..Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел реклама и/или продажба на съответния продукт.