Follow us on Facebook

Абонаментната техническа поддръжка е ориентирана към индивидуални и корпоративни клиенти, които се нуждаят от гарантирано, надеждно и професионално обслужване. Чрез заплащането единствено на фиксирана месечна такса екип от опитни специалисти ще наблюдава Вашите системи, ще се грижи за тяхната работоспособност и ще Ви помога при възникване на проблеми, които пречат на Вашата дейност.
• Абонаментната техническа поддръжка е алтернативата, която както няма да повиши разходите за изправността на Вашата информационна структура, така и ще Ви гарантира наличието на професионална помощ, когато и където се нуждаете.
• Обхвата на абонаментните договори включва всички видове настолни и преносими  компютри, сървъри, периферни устройства (принтери, плотери, скенери, многофункционални устройства, монитори, факс апарати), системна поддръжка на програмни продукти (Microsoft, Adobe,Corel, Autodesk, Symantec, ABBYY и др.), компютърни мрежи и мрежови комуникационни устройства, учрежденски телефонни централи.
• В допълнение, абонатите на Булкомп Инженеринг могат да разширят периода на мониторинг на своите системи до самия максимум -- 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, гарантирайки си наличието на специалист или екип от специалисти по всяко време на деня, във всеки ден от годината.

Нещо повече, безплатните консултации по телефон или друга форма на комуникация са включени към всеки абонаментен договор. Както и индивидуална помощ за работа с най-разпространените програмни продукти и решаване на нестандартни софтуерни проблеми.
Ако имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, не се колебайте да се свъжете с нас.

Online store "parts4laptops" is maintained by Bulcomp Engineering Ltd., established in 2006 by specialists with many years of experience in the field of computer technology.

Trade address of the company: Plovdiv 4003, 34 Karlovska Str tel: +359 32 944 047, fax: +359 32 962759, e-mail: support@parts4laptops.eu

Bulcom Engineering Ltd. specializes in the field of information technology. The priority of the company is import and delivery of spare parts, tools, materials and consumables in the field of repair of computer equipment, sale and service of computer equipment, peripherals and consumables, development of complete high-tech solutions. Our goal is to always offer the highest quality product and the best services to our customers, fully satisfying their needs for the present and in the future. With us you will always find polite, complete and fast service, you will get the right product you need with guaranteed quality and origin.

What do we offer?

• Import and delivery of all types of IC chips (integrated circuits) used in the field of computer technology (desktops and laptops, tablets and smartphones). Import a large range of chips used in television equipment.
Import and delivery of other types of spare parts for laptops, tablets, smartphones and TV's - power adapters, connectors, cables, displays, modules etc.
• Import, delivery, maintenance and support of equipment, instruments and materials for replacement of BGA chips and repair of laptop, tablet, smartphones and TV's motherboards.
• Delivery and installation of desktop and laptop computers, software products, peripherals and consumables for them, uninterruptible power supplies from leading global manufacturers.
• Warranty and post-warranty accurate and timely maintenance.
• Free and competent consultations online and by phone from qualified specialists.
• Construction and maintenance of local networks.
• Delivery and installation of office telephone exchanges.
• Development of complete IT solutions.
• Subscription hardware and software support.
• Repair of all types of computer equipment.

Online shop for new and refurbished laptops, spare parts and components, equipment for workshop repair

Online shop for new and refurbished laptops, spare parts and components for laptops, notebooks, ultrabooks, netbooks, tablets, smartphones, smart TV and other computer based devices